Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. märtsil 2023 kell 17 Suure-Jaani kooli aulas.

Päevakorraprojekt:

1. Valguskaabliga liitumise tasu kehtestamine, eelnõu nr 205, ettekandja Erki Heinaste.
2. Ülevaade Põhja-Sakala Kultuurikeskuse tegevusest (direktor Sirje Fedjuk).
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 2023. a tööplaani kinnitamine, eelnõu nr 202, ettekandja Aino Viinapuu.
4. Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine, eelnõu nr 172, ettekandja Karel Tölp.
5. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Koksvere k, Anni park), eelnõu nr 206, ettekandja Jaanus Rahula.
6. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Jälevere k, Kruusamäe), eelnõu nr 207, ettekandja Jaanus Rahula.
7. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Reegoldi k, Lillese), eelnõu nr 209, ettekandja Jaanus Rahula.
8. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõidama k, Olustvere tee 4a), eelnõu nr 210, ettekandja Jaanus Rahula.
9. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kildu k, Soometsa), eelnõu nr 215, ettekandja Jaanus Rahula.
10. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Vastemõisa, Vastemõisa tee 15), eelnõu nr 216, ettekandja Jaanus Rahula.
11. Kinnistu osa otsustuskorras võõrandamine (Võhma, Koidu tn T2), eelnõu nr 218, ettekandja Jaanus Rahula.
12. Kinnisasja rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere, Mesila tn 5), eelnõu nr 219, ettekandja Jaanus Rahula.
13. Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Kirivere kool, põllumaa), eelnõu nr 220, ettekandja Jaanus Rahula.
14. Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Kõpu mõis, põllumaa), eelnõu nr 221, ettekandja Jaanus Rahula.
15. Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere, Põllu tn 4), eelnõu nr 222, ettekandja Jaanus Rahula.
16. Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine (Olustvere, Järve tn 18), eelnõu nr 223, ettekandja Jaanus Rahula.
17. Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine (Olustvere, Õpetajate tn 2), eelnõu nr 224, ettekandja Jaanus Rahula.
18. Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Reegoldi k, Keskuse tn 4), eelnõu nr 225, ettekandja Jaanus Rahula.
19. Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere, Mõisa allee 11), eelnõu nr 226, ettekandja Jaanus Rahula.
20. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamisest (komisjoni esimees Jan Kraner).
21. Abivallavanema info teostatud kinnisvara müügist (Jaanus Rahula).
22. Vallavanema info.

 

Vallavolikogu 2023. aasta istungite päevakorrad

26. jaanuar              
22. veebruar              

 

 

22. VEEBRUAR

1. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
2. Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine II lugemine.
3. Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord II lugemine.
4. Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve (jätkatakse I lugemist), eelnõu nr 172, ettekandja Karel Tölp.
5. Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
6. Kinnisvara omandamine Seruküla Seruküla tee T2.
7. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 75 „Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine" muutmine Tallinna tn 43.
8. Kinnisasja omandamine Olustvere alevik Jaamaküla tee.
9. Loa andmine laenu maksepuhkuse taotlemiseks Swedbank.
10. Loa andmine laenu maksepuhkuse taotlemiseks SEB.
11. Vallavalitsusele ülesande andmine (liiklusvälise teabevahendi kord).
12. Vallavalitsusele ülesande andmine (saamata jäänud tulu väljanõudmine).
13. Põhja-Sakala Vallavolikogu tööplaani kinnitamine, eelnõu nr 202, ettekandja Aino Viinapuu.
14. Märgukirjale vastamine (nr 1-10/186) Kaie Toobal.
15. Arupärimisele vastamine (nr 1-10/266) Karel Tölp.
16. Vallavanema info.

(tagasi üles)

26. JAANUAR

1. Rahvastikuanalüüs, Geomedia, Rivo Noorkõiv.
2. Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine.
3. Umbusalduse avaldamine.
4. Põhja-Sakala valla arengukava 2022–2026 kinnitamine.
5. Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine.
6. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine (II lugemine).
7. Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (I lugemine).
8. Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord (II lugemine).
9. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 78 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus" kehtetuks tunnistamine.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine.
11. Maaüksuse ostmine.
12. Põhja-Sakala valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
13. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 määruse nr 1 "Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" muutmine.
14. Rahvakohtunikukandidaatide valimistest (13.12.2022 kiri 1-10/1690).
15. Arupärimistele vastamised:
      1-10/13 Arupärimine Kaie Toobalile
      10-4/22 Arupärimine Kaie Toobalile
      1-10/33 Arupärimine Arnold Pastakule
      1-10/66 Arupärimine Aino Viinapuule
      1-10/67 Arupärimine Taavi Umalale
      1-10/71 Arupärimine Jaanus Rahulale
      1-10/73 Arupärimine Karel Tölbile
16. Info.

(tagasi üles)