Suplusvee kvaliteet Põhja-Sakala vallas

Terviseameti järelevalve all on Suure-Jaani paisjärve ja Vastemõisa järve supluskoht, mille valdajateks on Põhja-Sakala Vallavalitsus.

Supluskohtade seirekalender 2022. aasta suplushooajaks (01.06 - 31.08) ei ole veel kinnitatud! 

Kõikide supluskohtade proovide senised analüüside tulemused on leitavad Terviseameti koduleheküljel.

Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee