Hääletamistulemused

Põhja-Sakala valla hääletamistulemused leiate SIIT.

Volikogu liikmete ja mandaatide arvu määramine ning valimisringkonna moodustamine

 • Põhja-Sakala Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arv on 21.
 • Põhja-Sakala Vallavolikogu valimisteks moodustati 1 valimisringkond, mille piirideks on Põhja-Sakala valla piirid.
 • Valimisringkonna nr 1 mandaatide arv on 21.

Põhja-Sakala Vallavolikogu 17.06.2021 otsus nr 253

Info kandideerimise, valimiste ligipääsetavuse ning valimistoimingute ja tähtaegade kohta leiad SIIT.

Sõnumid valijale

Ühtne valimisnädal

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 9–20 ning pühapäeval kell 9–14.

Paindlik jaoskonnavalik

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

Jaoskonnas

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

Valimiste teabeleht

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

Valimisõigus

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

Poliitiline agitatsioon

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-hääletamine

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

Koroonaviirus

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.
Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

-------

ЕДИНАЯ НЕДЕЛЯ ВЫБОРОВ

Период выборов длится одну неделю:

 • С понедельника по субботу можно будет голосовать как на избирательном участке посредством бумажного избирательного бюллетеня, так и электронным путем.
 • В день выборов в воскресенье голосовать можно только при помощи избирательного бюллетеня. Благодаря одному из нововведений, избиратель сможет изменить отданный электронным путем голос и в день выборов, проголосовав посредством бумажного избирательного бюллетеня.
 • С понедельника по четверг во всех волостях и городах открыт по меньшей мере один избирательный участок, на котором можно проголосовать вне места жительства.
 • В пятницу, субботу и в воскресенье можно проголосовать только в избирательном округе по своему месту жительства.
 • Проголосовать на дому можно с пятницы по воскресенье на неделе голосования. Для этого необходимо подать ходатайство, позвонив по телефону с 12:00 до 20:00 в пятницу или субботу или с 9:00 до 14:00 в воскресенье.

Ajakava vene keeles

 

ГИБКИЙ ВЫБОР ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На местных выборах избиратель сможет проголосовать на наиболее подходящем избирательном участке, относящемся к его избирательному округу. Эта возможность доступна благодаря электронному списку избирателей, который заменит использовавшиеся ранее на избирательных участках бумажные списки.

Информацию о местонахождении помещений для голосования в избирательных округах можно найти в информационном бюллетене о выборах и на сайте valimised.ee. Также информацию можно получить, позвонив на инфотелефон голосования 631 6633.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 1. Личность голосующего устанавливается на основании документа об удостоверении личности (ID-карта, паспорт, водительские права).
 2. Затем работник избирательного участка делает в электронном списке избирателей отметку о выдаче избирателю избирательного бюллетеня.
 3. Избиратель получает избирательный бюллетень и подтверждает его получение, поставив подпись на бумаге. Для этого на избирательных участках есть специальные листы для подписей.
 4. Избиратель идет в избирательную кабину и пишет на бюллетене номер кандидата, за которого хочет проголосовать.
 5. Перед тем, как опустить сложенный бюллетень в избирательную урну, работник избирательного участка ставит печать на внешнюю сторону бюллетеня.

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ВЫБОРАХ

 • Информационный бюллетень о выборах будет отправлен по каждому адресу, где зарегистрирован хотя бы один человек, обладающий правом голоса. Министерство внутренних дел отправит информационные бюллетени не позднее, чем в течение первой недели октября. Информационный бюллетень будет отправлен на электронную почту тем, кто сделал отметку о соответствующем пожелании на сайте eesti.ee.
 • В информационном бюллетене можно найти общую информацию об избирательном праве и данные о расположении всех избирательных участков волости или города.
 • С этого года информационный бюллетень заменит карту избирателя. Оба они не связаны с избирательным правом.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

На выборах в местные самоуправления правом голоса обладают лица, достигшие 16-лет, чье место жительства внесено в регистр народонаселения.

Помимо граждан Эстонии на выборах в местные самоуправления могут голосовать

 • проживающие в Эстонии граждане других государств-членов Европейского союза,
 • постоянно проживающие на территории Эстонии граждане других стран,
 • постоянно проживающие на территории Эстонии лица без гражданства.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ

 • С этого года политическая уличная реклама разрешена на протяжении всего периода голосования.
 • Политическую разъяснительную работу можно проводить и в день голосования.
 • Только в помещении для голосования агитация по-прежнему запрещена.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

 • Проголосовать электронным путем можно в компьютере, при помощи ID-карты и считывателя для ID-карты или при помощи mobiil-ID.
 • Для безопасного и слаженного голосования заранее проверьте программное обеспечение ID-карты, операционную систему своего компьютера и обновления антивирусной программы.
 • Внимание! В течение 30 минут после голосования при помощи смарт-устройства (телефона, планшета) можно проверить, дошел ли электронный голос.

КОРОНАВИРУС

По всей вероятности, и осенью придется учитывать возможные ограничения, вызванные распространением вируса.

Поэтому:

 • В помещении для голосования носите маску,
 • сохраняйте дистанцию с другими людьми,
 • дезинфицируйте руки,
 • по возможности, уступите очередь пожилым,
 • по возможности, проголосуйте в избирательном участке до дня голосования.