Lemmikloomad

Eeskiri näeb ette, et loom ei tohi ringi liikuda ilma järelevalveta, vastasel juhul on tegemist hulkuva loomaga.
Vallavalitsusel on sõlmitud Varjupaikade MTÜ-ga töövõtuleping omanikuta ja hulkuvate loomade püüdmiseks valla territooriumil. Püütud hulkuvad loomad toimetatakse Viljandi kodutute loomade varjupaika.

Varjupaikade MTÜ Viljandi varjupaik:

Asukoht: Tüma, Mustivere, Viljandi vald, 71067 Viljandimaa
Kontakttelefon:  523 8626
E-post: viljandi@varjupaik.ee
Kodulehekülg: http://varjupaik.ee/varjupaigad/viljandi/

Väljakutseid võetakse vastu tööpäeviti 9-17. Väljaspool tööaega reageerime kohaliku omavalitsuse või politsei poolt edastatud väljakutsetele kui on seatud ohtu inimese või looma tervis või elu. Helistades väljaspool tööaega jätke palun kindlasti teade automaatvastajasse.

Kulud, mis on seotud looma püüdmise ja loomade varjupaigas pidamisega, on kohustatud looma omanik kinni maksma.

Hulkuvate loomade äraviimine hoiupaika toimub ainult kooskõlas omavalitsuse ametnikuga.
Kontaktisik: Kärt Linder, keskkonnaspetsialist, tel 5380 3282, e-post kart.linder@pohja-sakala.ee
 

Marutaud on surmav, kuid 100% ennetatav

Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba maa, kuid selle staatuse säilitamiseks on oluline roll lemmikloomade vaktsineerimisel. Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab kaks korda aastas metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist, kuid ka koerad ja kassid peavad olema vaktsineeritud.

VTA loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Harles Kaup rõhutab, et lemmikloomad peavad olema regulaarselt vaktsineeritud. „Haiguse ärahoidmiseks tuleb pöörduda loomaarsti poole ning lasta vähemalt kord kahe aasta jooksul kass või koer marutaudi vastu vaktsineerida." Vaktsiin on kõigile tasuta. „Riik toetab marutaudivastast vaktsineerimist tagades volitatud veterinaararstidele vaktsiini ning süstiks vajalikud vahendid," lisas Kaup.

Marutaud on levinud meie naaberriigis, samuti on sellel aastal marutaudi juhtumeid olnud Poolas, Rumeenias ja Türgis. Eelmisel aastal tuvastati juhtum Leedus. „Kuna inimesed reisivad palju, siis võib juhtuda, et haigus tuuakse kaasa välisriigist." Marutaudist tingitud inimeste surmajuhtumid on suures osas seotud koerahammustusega. „Käesoleval aastal oli juhtum Norras, kus suri noor naine, kes oli välisriigis koeralt hammustada saanud ning tagasi kodumaale naastes diagnoositi marutõbi," selgitas Kaup marutaudi ohtlikust.

Harles Kaup annab seitse soovitust, kuidas marutaudi ennetada:

  • Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi vastu. Tee seda vähemalt üks kord kahe aasta jooksul!
  • Ära lase oma loomi hulkuma!
  • Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
  • Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda, isegi kui nad näivad sõbralikud.
  • Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaarsti.
  • Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti või perearsti poole.
  • Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid. 

 

Veterinaararstid

Deesi Saarm: Kõpu piirkond
Telefon: 5187335

Aide Vendla: Ilbaku, Ivaski, Kildu, Kobruvere, Lemmakõnnu, Metsküla, Paelama, Sandra, Vastemõisa, Epra, Kabila, Kerita, Munsi, Sürgavere külad ja OÜ Vingi Suurtalu.
Telefon: 5340 8292; e-post: aidevendla@hot.ee

Ivan Ignatov: Arjadi, Jälevere, Karjasoo, Kootsi, Kibaru, Lahmuse, Nuutre, Põhjaka, Päraküla, Rääka, Tällevere, Vihi, Võlli, Enge, Lõhavere, Navesti, Reegoldi, Kõidama, Taevere, Võhmassaare, Aimla, Jaska, Kuhjavere, Kuiavere, Kurnuvere,Kärevere, Mudiste, Mäeküla, Riiassaare, Tääksi, Võivaku ja Ülde külad ja Olustvere alevik. Kõo piirkond.
Telefon: 509 1526; e-post: ivan.ignatov@starline.ee

Ly Aasaküla: Võhma linn
Telefon: 437 7723, 5667 8445; e-post: aasakyla@hot.ee

Seotud õigusaktid:

Loomakaitseseadus
Loomatauditõrje seadus
Lemmikloomade pidamise nõuded 
Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord 
Veterinaarkorralduse seadus