31. märtsiks ootame sooviavaldusi tolmutõrjetööde tegemiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus võtab vastu taotlusi tolmutõrje tegemiseks kruusakattega kohalike teede ja avalikku kasutusse antud erateede teelõikudel, mis asuvad eluhoonete vahetus läheduses (kuni 50 m).

 Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2023.

Taotlused palume esitada elektrooniliselt või saata e-posti aadressile .

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda teedespetsialisti Tiiu Umala poole, tel 5342 0340 või e-post: .