Valla valimiskomisjon

Põhja-Sakala valla valimiskomisjon on 5-liikmeline:

Asendusliikmed: Kaja Notta, Sirje Ojalo.

Valla valimiskomisjoni moodustamise aluseks on Põhja-Sakala Vallavolikogu 17.06.2021 otsus nr 254.

Põhja-Sakala valla valimiskomisjon asub vallamajas Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald. 

Asukoha määramise aluseks on Põhja-Sakala Vallavalitsuse 17.08.2021 korraldus nr 455.

Valla valimiskomisjoni tööaeg 

1. Põhja-Sakala valla valimiskomisjon töötab:

1.1 kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani, s.o 18. augustist 2021 kuni 15. septembrini 2021 (k.a) esmaspäevast neljapäevani (v.a 7. ja 9. septembril 2021) kell 13.00-16.00 ja reedeti 9.00-12.00;

1.2 kandidaatide registreerimise viimasel päeval 7. septembril 2021 kell 9.00-12.00 ja 13.00-18.00;

1.3 kandideerimisdokumentides vigade parandamise viimasel päeval 9. septembril 2021 kell 9.00-12.00 ja 13.00-18.00;

1.4 16. septembrist 2021 kuni valimispäevani (17. oktoobrini 2021) igal esmaspäeval kell 10.00-12.00;

1.5 valimispäeval, 17. oktoobril 2021 alates kell 20.00 kuni vajalike toimingute lõppemiseni (s.t kuni jaoskondade valimisdokumentide vastuvõtmise lõpuni);

2. Kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisuheitmine toimub Põhja-Sakala vallamaja II korruse saalis asukohaga Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald 10. septembril 2021 kell 10.00.

3. Häälte teistkordne ülelugemine toimub Põhja-Sakala vallamaja II korruse saalis asukohaga Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald 18. oktoobril 2021 kell 10.00.

Põhja-Sakala valla valimiskomisjoni 17.08.2021 otsus nr 31