Volikogu menetluses olevad eelnõud

15.09.23

Menetlusse võetud eelnõud:

Eelnõu nr Eelnõu nimetus Juhtivkomisjon
1-4/177 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020–2025 kehtetuks tunnistamine haridus- ja kultuurikomisjon
1-4/180 Põhja-Sakala Vallavalitsusele ülesande andmine (reklaamtähtede ümberpaigutamine) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/211 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõo k, Paemurru) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/214 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kirivere k, Saare) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/264 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu võõrandamine (Kõo vallamaja) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/275 Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/279 Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 kinnitamine  eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/280 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine (Jaska k pumbamaja) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/281 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine (J. Köleri tn 3a Suure-Jaani) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/283 Valla valimiskomisjoni koosseisu täiendava liikme nimetamine volikogu eestseisus
1-4/284 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine (Epra k Saare) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/285 Vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja vallavara otsustuskorras võõrandamine (Võhma Sepa 4) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/286 Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine volikogu eestseisus