Eeskirjad ja korrad

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Põhja-Sakala valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 667 kinnitati noorte sporditegevuse toetuse taotlemise ja aruandluse vormid:


Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 23 on moodustatud Põhja-Sakala valla spordipreemiate kandidaatide nõuetele vastavuse hindamiseks ning preemia saajate esitamiseks komisjon koosseisus:
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tambet Sova;
spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Adamson;
vallavalitsuse määratud esindajad:
Virgo Õitspuu (Võhma piirkonna spordijuht);
Liis Kuresoo (Suure-Jaani Kooli kehalise kasvatuse õpetaja);
Ilmar Kütt (MTÜ Viljandimaa Spordiliit juhatuse esimees).