Eeskirjad ja korrad

08/09/21

Lisa 1 – toetuse taotlus   RTF   PDF

Lisa 2 – finantseerimisleping   RTF   PDF

Lisa - Põhja-Sakala valla koolieelse lasteasutuse avaldus