Eelarvestrateegia 2022-2026

 

Põhja-Sakala vallavalitsus avalikustab Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022–2026 eelnõu ajavahemikus 01.09.–14.09.2021 siin ja paberkandjal vallamaja kantseleis aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn ning valla raamatukogudes.

Muudatusettepanekuid koos põhjenduste ja väljaminekute katteallikatega saab esitada vallavalitsusele hiljemalt 15.09.2021 kella 16.00-ni kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@pohja-sakala.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn.

Põhja-Sakala vallavalitsus korraldab Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022–2026 eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 16. septembril 2021:

  • Kõo teenuskeskuses kell 10;
  • Võhma Vaba Aja Keskuses kell 12;
  • vallamajas Suure-Jaanis kell 14;
  • Kõpu teenuskeskuses ja veebikeskkonnas kell 17.

Link veebikeskkonnas osalemiseks: https://us06web.zoom.us/j/89542188895?pwd=K21XUGdjTXMwQTV5dlZoaVhIbHZNQT09

Korraldajal on vajadusel õigus teha muudatusi arutelu toimumise viisis, kohas ja kellaajas, vastav info avaldatakse valla veebilehel.

Menetlusdokumendid: