Uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamine aastateks 2023–2030

Põhja-Sakala  Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 114 algatati Põhja-Sakala valla arengukava  2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 koostamine ning kinnitati arengudokumentide aluseks olev lähteülesanne.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.02.2023 korraldusega nr 107 moodustati arengudokumentide koostamise komisjon ja tegevuste ajakava kinnitamine.

Vallaelanike kaasamiseks toimuvad avalikud arutelud arengudokumentide eelnõude koostamiseks: