Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine

Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ning eelarvestrateegia 2021–2024 menetlemine:

vallavolikogu 24.09.2020 protokoll nr 38
  26.11.2020 protokoll nr 40
  28.01.2021 protokoll nr 42
volikogu eelarve- ja majanduskomisjon 20.11.2020 protokoll nr 37
  08.12.2020 protokoll nr 38
  07.01.2021 protokoll nr 39
  11.01.2021 protokoll nr 40
  20.01.2021 protokoll nr 41
volikogu piirkondliku arengu komisjon 23.11.2020 protokoll nr 32
  21.01.2021 protokoll nr 34
volikogu sotsiaalkomisjon 24.11.2020 protokoll nr 34
  26.01.2021 protokoll nr 36
volikogu haridus- ja kultuurikomisjon 09.12.2020 protokoll
  20.01.2021 protokoll nr 29
volikogu revisjonikomisjon 17.12.2020 protokoll nr 11

TUTVU EELNÕUDEGA:

* Volikogu arutles ja võttis ettepanekute osas seisukoha 26.11.2020 toimunud istungil, mida on võimalik järele vaadata SIIT.

 

----------

Kutsume teid kaasa rääkima ja oma ettepanekuid esitama Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamisel!

Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas oma 24. septembri istungil Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019–2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 muutmise ning kehtestas arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu ettepanekute esitamise, avalikustamise ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 12.10.2020.

Muudatusettepanekuid saab esitada:

  • e-kirjaga, aadressil ;
  • paberkandjal, Põhja-Sakala Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Hetkel kehtiva arengukava ja eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda SIIN või Riigi Teatajas (arengukava ja eelarvestrateegia).

 

Lisainfo: arendusspetsialist Erki Heinaste, , tel 5190 0865 või
finantsteenistuse juht Kaja Toom, , tel 5691 6547