Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korra § 30 reguleerib sotsiaaltransporditeenuse korraldamist vallas.

Teenust korraldatakse juhuveona abivajaja suulise või kirjaliku taotluse alusel. Teenuse taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg ja sihtkoht või marsruut.

 Taotlus esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.
 Sotsiaaltranspordi saamiseks pöörduda oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Inimese omaosalus on 0,20 eurot kilomeeter.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.02.2020 korraldus nr 68

 Alates 1. juulist on sotsiaaltransporditeenuse hinnaks 0,30 eurot/kilomeeter.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 24.05.2022 korraldus nr 323

Teenuse osutamisel mitmele isikule samaaegselt jagatakse teenuse hind isikute vahel pooleks ning igaüks maksab poole kehtestatud hinnast, v.a kindlaks määratud asukohasisesed sõidud.

Sotsiaaltranspordi hinnad lähtuvalt sõidu lähte- ja sihtkohast:

Lähtekoht

Sihtkoht

Hind eurodes
kuni 30.06.2022

Hind eurodes
alates 01.07.2022

Suure-Jaani

Viljandi

11 16

Kõpu

Viljandi

8 12

Võhma

Viljandi

13 19

Kõo

Viljandi

17 25

Vastemõisa

Viljandi

5 8

Olustvere

Viljandi

9 14

Sürgavere

Viljandi

8 12
       

Suure-Jaani

Tartu

39 59

Kõpu

Tartu

38 57

Võhma

Tartu

34 51

Kõo, Pilistvere

Tartu

30 45

Koksvere

Tartu

32 48

Olustvere

Tartu

37 56

Vastemõisa

Tartu

35 54

Sürgavere

Tartu

37 56
       

Reegoldi

Suure-Jaani

3 5
Kõpu Suure-Jaani   18
Võhma Suure-Jaani   8

Kõo, Koksvere, Pilistvere

Põltsamaa

7 10

Võhma

Põltsamaa

11 16

Kõo

Võhma

4 6
       

Võhma linn, Suure-Jaani linn, Kõpu alevik, Olustvere alevik, Vastemõisa küla

sisene sõit

3 5