« Tagasi

Kutse Põhja-Sakala vallavolikogu 26.01.2023 istungile

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2023 kell 17 Suure-Jaani kooli aulas.

Päevakorraprojekt:

1. Rahvastikuanalüüs, Geomedia, Rivo Noorkõiv.
2. Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine, eelnõu nr 185, ettekandja Mihkel Servinski.
3. Umbusalduse avaldamine, eelnõu nr 191, ettekandja avaldajate esindaja.
4. Põhja-Sakala valla arengukava 2022–2026 kinnitamine, eelnõu nr 181, ettekandja Erki Heinaste.
5. Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine, eelnõu nr 187, ettekandja Karel Tölp.
6. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine (II lugemine), eelnõu nr 168, ettekandja Kaie Toobal.
7. Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (I lugemine), eelnõu nr 171, ettekandja Kaie Toobal.
8. Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord (II lugemine), eelnõu nr 175, ettekandja Kaie Toobal.
9. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 78 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus" kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 186, ettekandja Kaie Toobal.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine, eelnõu nr 184, ettekandja Karel Tölp.
11. Maaüksuse ostmine, eelnõu nr 188, ettekandja Jaanus Rahula.
12. Põhja-Sakala valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine, eelnõu nr 183, ettekandja Veronika Ling.
13. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 määruse nr 1 "Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" muutmine, eelnõu nr 192, ettekandja Aino Viinapuu.
14. Rahvakohtunikukandidaatide valimistest (13.12.2022 kiri 1-10/1690).
15. Arupärimistele vastamised:
     1-10/13 Arupärimine Kaie Toobalile
     10-4/22 Arupärimine Kaie Toobalile
     1-10/33 Arupärimine Arnold Pastakule
     1-10/66 Arupärimine Aino Viinapuule
     1-10/67 Arupärimine Taavi Umalale
     1-10/71 Arupärimine Jaanus Rahulale
     1-10/73 Arupärimine Karel Tölbile
16. Info.

Istungil menetluses olevad eelnõud.

Volikogu istungi otseülekande ja järelvaatamise link.