Palume ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Võimalusel soovitame kasutada toiminguteks e-teenuseid või suhelda ametnikega telefoni ja e-posti teel.

Avaldused jt dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile , e-vormi kaudu kodulehelt www.pohja-sakala.ee või jätta paberkandjal vallamaja või teenuskeskuste postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Üldkontakt

Registrikood: 77000463
Aadress:  Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond
Telefon: 435 5444
e-post:
           
Tundlikku informatsiooni sisaldavad dokumendid palume krüpteerida Põhja-Sakala Vallavalitsuse sertifikaatidega.
Põhja-Sakala Vallavalitsus ja hallatavad asutused võtavad vastu ainult e-arveid (teenusepakkuja Finbite).
 
Arvelduskontod:
SEB Pank  EE91 1010 3020 0880 0000
AS Swedbank EE71 2200 0011 2022 3591
Tehingupartneri kood: 549101                          
 

Põhja-Sakala vallavalitsuse kontaktid ja vastuvõtuajad

Vallamaja avatud: 
E–N kell 8–12 ja 13–17
R     kell 8–14
 
VÕHMA TEENUSKESKUS (endise Võhma linnavalitsuse ruumides)
Aadress: Tallinna tn 15, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandi maakond
telefon: 437 7212
e-post: vohma@pohja-sakala.ee
Avatud: E–N 8–12, 13–17; R 8–14
 

Kui ei ole kirjas mõnd teist kohta, siis leiate ametniku vallamajast, mis asub Suure-Jaanis aadressil Lembitu pst 42.

Juhid

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt
Vallavanem Karel Tölp

 

5667 3533
 

II korrus tuba 204

Abivallavanem

koordineerib valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamise, investeeringute ja arenguprojektide kavandamise, teede-, ühistranspordi-, ehitus-, maakorraldus-, keskkonna-, vallavara-, elamumajandus-, energeetika ja taristu alaseid tegevusvaldkondi

Jaanus Rahula 5662 8811 III korrus tuba 304

Abivallavanem

koordineerib valla sotsiaal, haridus- ja kultuuri, spordi- ja noorsootöö, huvitegevuse, vaba aja, kodanikuühenduste, külaliikumise tegevusvaldkondi

Kaie Toobal 5304 0504 II korrus tuba 206

 

Vallavanema otsealluvuses

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt
Arendus- ja hankespetsialist Mikk Tagapere

 

5661 0029
 

 

III korrus tuba 309

 

Vallakantselei

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt
Vallasekretär / kantseleijuht Veronika Ling 5336 6024 II korrus tuba 202
T 9–12 või eelneval kokkuleppel
Jurist Katrin Truve 523 3499 II korrus tuba 203
Sekretär Aili Adamson 435 5444


II korrus tuba 201
E–N 9–12, 13–16
R 9–12

Spetsialist Kadi Soolo   II korrus tuba 202
E 10–12, 13–16

T–N 9–12, 13–16
R 9–12
Spetsialist Siiri Voll 437 7212
5345 0967

Võhma teenuskeskus
E 10–12, 13–16
T–N 9–12, 13–16
9–12
IT-spetsialist Marko Reimann 528 3695  
Teabespetsialist Angela Härm 5342 8717

III korrus tuba 307

eelneval kokkuleppel

 

Rahandusosakond

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt
 

Finantsjuht / osakonnajuht

osakonna töö juhtimine
finantstegevuse analüüs ja arendamine
eelarve koondprojekti koostamine, eelarvega seonduvad tegevused
KOV haridus tuludes ja kuludes osalemine
sotsiaalhoolekanne

 

 

 

III korrus tuba 307

Pearaamatupidaja

raamatupidamise korraldamine ja juhendamine
Põhja-Sakala vallavalitsus
Põhja-Sakala vallavolikogu
pangatehingud

kultuuriüritused
seltsitegevus
noorsooüritused

Sirje Ojalo

522 8122

III korrus tuba 306

eelneval kokkuleppel

Raamatupidaja

Kirivere kooli lasteaed Tähekild
Kõpu lasteaed
Kirivere kool
Kõpu põhikool
Lahmuse kool
Põhja-Sakala kultuurikeskus ja tema struktuuriüksused
Suure-Jaani noortekeskus ja tema struktuuriüksused

Põhja-Sakala sotsiaalteenuste keskus
kassa

Kristel Kruuse 5347 7510

III korrus tuba 306
E, T, N 9–12, 13–16

Sularahamakseid võetakse vastu esmaspäeviti kell 9–16, lõuna kell 12–13

Raamatupidaja

Suure-Jaani lasteaed Sipsik ja Kõidama lasteaed Traksik
Suure-Jaani kool
Suure-Jaani gümnaasium
Suure-Jaani huvikool
Vastemōisa lasteaed Päevalill

Ene Ilves

5192 9905

III korrus tuba 306

eelneval kokkuleppel

Raamatupidaja

Olustvere lasteaed Piilu
Võhma lasteaed Mänguveski
Olustvere põhikool
Võhma kool
Võhma muusikakool
Põhja-Sakala raamatukogu ja tema struktuuriüksused
Suure-Jaani tervisekoda (SPA, sport, turism), sh
Suure-Jaani tervisekeskus
Kõpu sotsiaalteenuste keskus
Pilistvere hooldekodu

Anu Lõhmus 511 8342

III korrus tuba 306

eelneval kokkuleppel

Haridus- ja kultuuriosakond

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum, vastuvõtt
Haridus- ja kultuuri-spetsialist Tiina Sünter 515 7231
II korrus tuba 206

 

Sotsiaalosakond

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt
Sotsiaalosakonna juhataja Kristi Liivson 5919 4496

II korrus tuba 218

Kõpu Sotsiaalteenuste Keskus
T 9–12

 

Sotsiaaltööspetsialist

ametikoht täitmata    
  Sotsiaaltööspetsialist (sotsiaaltöö ja eestkoste) ametikoht täitmata    
  Sotsiaaltööspetsialist Olga Laanepuu 437 7062
5669 5308

Võhma teenuskeskus
E 13–15
T 9–12
N 9–12

Kõo raamatukogu K 9–12

  Sotsiaaltööspetsialist Maie Käba 435 5438
5911 0295

II korrus tuba
E, T 9–12, 13–16
N 13–16 või eelneval kokkuleppel

  Sotsiaaltööspetsialist Ülle Udras 435 5438
5332 5100

II korrus tuba
E, T 9–12, 13–16
N 13–16 või eelneval kokkuleppel

Eva Kikas Lastekaitsespetsialist Eva Kikas 437 7062
5303 5720

Võhma teenuskeskus:
vastuvõtt kokkuleppel

Lastekaitsespetsialist Maarja Palu 5911 0115 II korrus tuba 207

 

Majandusosakond

  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt
Ehitusspetsialist Üllar Loper

5196 6992 

III korrus tuba 301
T 9–12, 13–16 või kokkuleppel
Ehitusspetsialist Avo Põder 514 8685

III korrus tuba 301
E 9–12, 13–16 või kokkuleppel

Võhma teenuskeskus:
T 8–12

Haldusspetsialist Ivo Kralle 503 7483

III korrus tuba 310

eelneval kokkuleppel

Keskkonnaspetsialist Marleen Linder 5871 8700

III korrus tuba 302

E, T, N

9-12 ja 13-16

Kinnisvaraspetsialist Bianka Ränkel 5484 0430

III korrus tuba 310

Maaspetsialist Tiina Linder 5423 0644

III korrus tuba 302

T 9–12, N 13–16 või eelneval kokkuleppel

Planeeringuspetsialist Kaja Notta 510 6794

III korrus tuba 302

K 9–12, 13–16 või eelneval kokkuleppel

Teedespetsialist Tiiu Umal 5342 0340

III korrus tuba 309

eelneval kokkuleppel