Olustvere keskkonnajaam

Keskkonnajaam on selline jäätmete kogumispunkt, kus eraisikud saavad tasuta ära anda segapakendid, akud, patareid, kraadiklaasid, värvi- ja lahustijäätmed, õlid ja õlifiltrid, elavhõbedalambid, päevavalguslambid, säästupirnid, olmekeemia, vanad ravimid, putukamürgid, taimekaitsevahendid, kemikaalid ja muud ohtlikud jäätmed.

Sealt viiakse jäätmed edasisele sihipärasele käitlemisele vastavaid vahendeid, oskusi, jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omava ettevõtte poolt.

 Olustvere keskkonnajaam on suletud!

Olustvere keskkonnajaam on avatud esmaspäevast pühapäevani kell 10–19.

Lisainfo: Ohtlike jäätmete üleandmiseks ette teatada, tel. 524 1730

 

Keskkonnajaam teenindab ainult valla elanikke.

Saab tasuta ära anda:

  • segapakendijäätmed
  • elektroonikajäätmed
  • ohtlikud jäätmed
  • vanarehvid

NB! Olme- ja ehitusjäätmete, vana mööbli, wc-pottide, lastevankrite jms koht ei ole Olustvere keskkonnajaam! Olmejäätmete jaoks peab igal majapidamisel olema konteiner, ehitusjäätmeid ja mööblit jms võetakse Suure-Jaani ja Võhma jäätmejaamades.