Valla arengukava muudatusettepanekute esitamine

Põhja-Sakala vallavalitsus korraldab valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avaliku väljapaneku 25. augustist kuni 14. septembrini 2018. 
 
Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019 – 2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2022 eelnõu on avalikustatud veebis. Paberkandjal eelnõud saab lugeda valla raamatukogudes.
 
 
Eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 14. september 2018.
Elektrooniliselt saab muudatusettepanekuid esitada digiallkirjastatult järgmise vormi abil.