Eeskirjad ja korrad

Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 13.10.2020 korraldusega nr 620 kinnitati lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamiseks vormid:

  • Lisa 1 – toetuse taotlus   RTF   PDF
  • Lisa 2 – finantseerimisleping   RTF   PDF

 

Õpilase koolitranspordiks isikliku transpordi kasutamise kulu hüvitamise tingimused ja kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 13.10.2020 korraldusega nr 613 kinnitati taotluse  RTF   PDF vorm

 

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.03.2020 korraldusega nr 163 kinnitati huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotluse  RTF   PDF vorm

 

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

  • Lisa - Põhja-Sakala valla koolieelse lasteasutuse avaldus
     

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

 

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 833 kinnitati avaliku ürituse korraldamise teate vorm

 

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 417 kehtestati mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise vormid:

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Põhja-Sakala valla 2018. aasta koolilõpupreemiate kord