Eeskirjad ja korrad

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

  • Lisa - Põhja-Sakala valla koolieelse lasteasutuse avaldus
     

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 22 on moodustatud Põhja-Sakala valla kultuuripreemiate kandidaatide nõuetele vastavuse hindamiseks ning preemia saajate esitamiseks komisjon koosseisus:
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tambet Sova;
kultuurispetsialist Evelyn Härm;
vallavalitsuse määratud esindajad: Hermann Kalmus, Leili Kuusk ja Kärt Linder.
 

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 833 kinnitati avaliku ürituse korraldamise teate vorm
 

Põhja-Sakala valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 667 kinnitati noorte sporditegevuse toetuse taotlemise ja aruandluse vormid:

 

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 417 kehtestati mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise vormid:

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Põhja-Sakala valla 2018. aasta koolilõpupreemiate kord