Eeskirjad ja korrad

Lisa 1 – toetuse taotlus   RTF   PDF

Lisa 2 – finantseerimisleping   RTF   PDF

Lisa - Põhja-Sakala valla koolieelse lasteasutuse avaldus

 

Hariduse arengukava 2020-2025

Haridusnäitajate raport

Põhja-Sakala valla hariduse valdkonna üldine statistika seisuga 10.11.2020

Põhja-Sakala valla hariduse valdkonna üldine statistika seisuga 10.11.2019