Sotsiaalteenused

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korraga kehtestatakse:

1) sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise põhimõtted;
2) valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid, taotlemise, määramise ja maksmise tingimused;
3) valla sotsiaalteenuste korraldamise, taotlemise, määramise ja osutamise tingimused.

 

   Sotsiaalteenuse taotlus RTF   PDF
(tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, koduteenuse, võlanõustamise ja muu sotsiaalteenuse taotlemiseks)

Vallas korraldatakse järgmisi sotsiaalteenuseid:

1) koduteenus;
2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;

    Taotlus hoolekandeteenusele suunamiseks ja rahastamiseks valla eelarvest DOC   PDF

NB!  Taotluse 2. osa (4.–5. leheküljed) täidab ülalpidamiskohustusega isik (lapsed, abikaasa).

3) tugiisikuteenus;
4) täisealisele isikule hoolduse seadmine;

    Taotlus täiskasvanud isikule hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks valla eelarvest DOC   PDF

5) isikliku abistaja teenus;
6) varjupaigateenus;
7) turvakoduteenus;
8) sotsiaaltransporditeenus;
9) eluruumi tagamine;

    eluruumi tagamise teenuse taotlus RTF   PDF

    eluruumide üürihinnad [Kõpu Sotsiaalteenuste Keskus ja Võhma Kogukonnamaja – eluruum eraldatakse eluruumi tagamise teenusena]

10) võlanõustamisteenus;
11) lapsehoiuteenus;
12) asendushooldusteenus;
13) järelhooldusteenus;
14) täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused.

 

Sotsiaalteenuste vormid:

1) koduteenuse hoolduskava RTF   PDF
2) koduteenuse kliendikaart RTF   PDF
3) eluruumi tagamise teenuse taotlus RTF   PDF
4) sotsiaalteenuse taotlus RTF   PDF