Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung on 25. veebruaril kell 16.00 Suure-Jaani kooli aulas (Tallinna tn 24, Suure-Jaani linn).

Päevakord:

1. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve, eelnõu nr 336 (Kaja Toom),
2. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine, eelnõu nr 342 (Kaja Toom).
3. Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine, eelnõu nr 343 (Erki Heinaste).
4. Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord, eelnõu nr 340. (Eveli Lilleoja)
5. Kinnisvara omandamine, eelnõu nr 347 (Jaanus Rahula).
6. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, eelnõu nr 349 (Kalev Mitt).
7. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri, eelnõu nr 350 (Kalev Mitt).
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine, eelnõu nr 352 (Kaie Toobal).
9. Kõpu Põhikooli põhimäärus, eelnõu nr 353 (Kaie Toobal / Linda Soots).
10. Kinnisasja koormava hoonestusõiguse lõpetamine, eelnõu nr 354 (Jaanus Rahula)..
11. Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 5), eelnõu nr 355 (Jaanus Rahula).
12. Määruse kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 348 (Eveli Lilleoja).
13. Määruse kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 351 (Eveli Lilleoja).
14. Vallavolikogu 2021. a tööplaan.
15. Muu info.

Istungi salvestis

Vallavolikogu 2021. aasta istungite päevakorrad

28. jaanuar          
25. veebruar          

 

28. JAANUAR

1. Suure-Jaani Kooli põhimääruse muutmine.
2. Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020–2025 kinnitamine (II) lugemine.
3. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine.
4. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 kinnitamine.
5. Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine.
6. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve (I) lugemine.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatava asutuse Kõpu Spordihoone moodustamine.
8. Kõpu Spordihoone põhimäärus.
9. Kaasomandi tasuta võõrandamine.
10. Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord.
11. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Suure-Jaani, Lauri 10.
12. Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.02.2019 otsuse nr 95 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" kehtetuks tunnistamine.
13. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine.
14. Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 51" Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine.
15. Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)