Palume ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Võimalusel soovitame kasutada toiminguteks e-teenuseid või suhelda ametnikega telefoni ja e-posti teel.

Avaldused jt dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile , e-vormi kaudu kodulehelt www.pohja-sakala.ee või jätta paberkandjal vallamaja või teenuskeskuste postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 SÕDA UKRAINAS / ВОЙНА В УКРАИНЕ

☑️ Põhja-Sakala valla kontaktisik Ukraina sõjapõgenike teemal: haldusspetsialist Ivo Kralle
☑️ Контактным лицoм для военных беженцев Украины в волостной управе Пыхья-Сакала являeтся:
      Иво Кралле, административный специалист
                              +372 503 7483          
Rohkem uudiseid ja teateid

 

Pane tähele!

Põhja-Sakala vappToeta valda saabuvaid ukrainlasi

Põhja-Sakala vappEluruumi üürikulude hüvitamine (ühekordne toetus ajutise kaitse saajatest Ukraina sõjapõgenikele)

Põhja-Sakala vappTööpakkumised

 

Nädal vallavalitsuses

19. nädal 09.–15.05.2022

Esmaspäev, 9. mai

 • kell 8–9 Lastekaitsespetsialist Annika Kadak Kõpu koolis
 • kell 9–12 Keskkonnaspetsialist Kärt Linder jäätmehoolduseeskirja arutelul vallamajas
 • kell 11–12 Vallavanem Jüri Hansen kohtumisel Leader teemal vallamajas
 • kell 11–12 ja 13–14 Lastekaitsespetsialist Eva Kikas osaleb võrgustikutöös Võhma teenuskeskuses
 • kell 14.30–15.30 Majandusosakonna- ja arendusjuht Erki Heinaste ja keskkonnaspetsialist Kärt Linder osalevad HP komisjoni koosolekul
 • kell 17 Vallavanem Jüri Hansen kaasava eelarve arutelul

Teisipäev, 10. mai

 • Sotsiaalosakonna juht Eveli Lilleoja ja lastekaitsespetsialist Annika Kadak osalevad koolitusel „WHO psühholoogilise esmaabi ja psühhosotsiaalsete sekkumiste väljaõpe humanitaarkriisi kontekstis" Tartus
 • kell 10–12.30 Jurist Maarja Aavik osaleb veebiseminaril "Riigihankeseaduse muudatustest tulenevaid sisulisi muudatusi hankijale ja pakkujale"
 • kell 11–13 Keskkonnaspetsialist Kärt Linder osaleb tuuleenergeetika ümarlaual veebis
 • kell 12–14 Vallavanem Jüri Hansen osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse veebikoosolekul
 • kell 14–17 Vallavanem Jüri Hansen ja haridusjuht Kaie Toobal haridusasutuste direktorite ümarlaual Lahmuse koolis

Kolmapäev, 11. mai

 • kell 9–9.30 Iganädalane Ukraina põgenike infovärskendus
 • kell 9–17 Abivallavanem Kadri Linder ja jurist Maarja Aavik osalevad KOV ja kogukondade koosloome koolitusel Tartus
 • kell 15.30–17 Lastekaitsespetsialist Annika Kadak kohtumisel Viljandis

Neljapäev, 12. mai

 • kell 10–11 Vallavanem Jüri Hansen ning töökeskkonna spetsialistid Eveli Lilleoja ja Kärt Linder töökeskkonna koosolekul 3. korruse saalis
 • kell 11–12 Vallavanem Jüri Hansen, vallasekretär Veronika Ling ja keskkonnaspetsialist Kärt Linder osalevad Põhja-Sakala raamatukogu direktori vestlusvoorus vallamajas
 • kell 13–16 Vallavanem Jüri Hansen osaleb muinsuskaitse seminaril Suure-Jaani koolis
 • kell 14–16 Lastekaitsespetsialist Eva Kikas osaleb võrgustikutöös Viljandis

Reede, 13. mai

 • kell 9–11 Majandusosakonna- ja arendusjuht Erki Heinaste ja teedespetsialist Marion Kütt mõõdistamisel Vastemõisas (piirimärgid Söödi-Nugise vahelisel teel)
 • kell 13 Vallavanem Jüri Hansen osaleb üritusel "Viljandi Maavalitsus 100" Viljandis

Puhkused:

Ivo Kralle haldusspetsialist 02.05.–13.05.2022  
Järgmisest nädalast:
Kärt Linder keskkonnaspetsialist 16.05.–22.05.2022  
Ene Ilves raamatupidaja 16.05.–22.05.2022  
Üllar Loper majandus- ja ehitusspetsialist 16.05.–25.05.2022 asendab: Avo Põder
Maarja Aavik jurist 16.05.–26.05.2022  

 


Ukraina heaks

Suure-Jaani tööstusala ootab arendajaid

Suure-Jaani Tervisekoda

Statistika

Rahvaarv: 7917
Pindala: 1153 km²
Suurim asula: Võhma linn, Suure-Jaani linn (1284, 1169)
Koole: 7
Lasteaedu: 9
Külasid: 70
Huvikoole: 2