Tuulepargi eriplaneering (Kõpu ja Olustvere piirkond)

Põhja-Sakala vallavalitsus teavitab olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja kohase tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotluse saamisest.

Eriplaneeringu algatamise eesmärgiks on leida taotluses toodud planeeringualadel nr 1  ja nr 2 sobivad asukohad tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks.

Planeeringualale nr 1 jäävad osaliselt või tervikuna järgmised asustusüksused: Lõhavere, Kõidama, Nuutre, Tällevere, Kärevere, Jaska, Reegoldi, Navesti, Paaksima, Maalasti, Ülde, Kuiavere, Kurnuvere, Ülde ja Kuhjavere küla ning Olustvere alevik.

Planeeringualale nr 2 jäävad osaliselt või tervikuna järgmised asustusüksused: Punaküla, Laane, Uia, Vanaveski, Supsi ja Kuninga küla ning Kõpu alevik.

Samasisulisi taotlusi on võimalik esitada hiljemalt 23.05.2023 aadressil .

 

Tuulepargi eriplaneering (Unakvere küla)

Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 119 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Põhja-Sakala vallas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala on Unakvere küla territoorium ligikaudse pindalaga 23,5 km2.

----------

 

 

----------

Põhja-Sakala vallavalitsus teavitab olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja kohase tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotluse saamisest.

Eriplaneeringu algatamise eesmärgiks on leida taotluses toodud planeeringualal (Unakvere küla territoorium) tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobiv asukoht ja seejärel detailse lahenduse koostamine – võttes  arvesse  sotsiaalseid  aspekte (sh  kohalikud  huvid), keskkonnamõju, majanduslikke ning tehnilisi võimalusi.

Samasisulisi taotlusi on võimalik esitada hiljemalt 24.12.2022 aadressil .

Eeldatava planeeringuala (Unakvere küla) asendiplaan: