Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab võimalusest avaldada arvamust volikogu otsuse eelnõu "Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" kohta.

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada hiljemalt 30.09.2022 aadressil või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

EELNÕU

Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneering

 

 

Detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldusega nr 345 lõpetati Võhma Linnavalitsuse 22.03.2007 korraldusega nr 32 algatatud Võhma linnapargi ja bussijaama detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala hõlmab osa Tallinna tänava maa-alast ja osa Veski tänava maa-alast ning Linnapargi maa-ala. Planeeringu koostamise eesmärk on maa-ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude, juurdepääsuteede ja kõnniteede asukoha määramine, liikluskorralduse põhimõtete lahendamine ja valgustuse põhimõtete lahendamine. Tänaseks pole planeeringu koostamist alustatud.

Linnapargi maa-alalt on suures osas kaotatud ajutised aiamaad ja ala on kujundatud linna haljasalaks. Linnapargi edasiseks arendamiseks pole detailplaneeringu koostamine põhjendatud.

Planeeringuala Tallinna tänava maa-ala osa (bussijaama plats) kohta kehtib Tallinna tänava kesklinna osa detailplaneering, mis algatati Võhma Linnavolikogu 24.03.2011 otsusega nr 4 ja kehtestati Võhma Linnavalitsuse 20.04.2012 korraldusega nr 50. Tallinna tänava kesklinna osa detailplaneeringuga on kavandatud planeeringualale ärihoone ja bussiootekoht.

 

 

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab võimalusest avaldada arvamust volikogu otsuse „Ülde küla keskasula detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" eelnõu kohta.

EELNÕU

Seletuskiri

Joonis

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada vallavalitsusele hiljemalt 06.06.2022 e-posti aadressil .

 

 

Päraküla ja Suure-Jaani linna kvartali 37 ja 38 osa detailplaneeringu ja Päraküla kvartal 2 krundi 9 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.04.2022 otsus nr 60 "Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine".

Päraküla küla ja Suure-Jaani linna kvartali 37 ja 38 osa detailplaneering

Päraküla küla kvartal 2 krundi 9 detailplaneering


 

Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.04.2022 otsus nr 59 „Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine".

Suure-Jaani kesklinna detailplaneering