Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab võimalusest avaldada arvamust volikogu otsuse „Ülde küla keskasula detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" eelnõu kohta.

EELNÕU

Seletuskiri

Joonis

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada vallavalitsusele hiljemalt 06.06.2022 e-posti aadressil .

 

 

Päraküla ja Suure-Jaani linna kvartali 37 ja 38 osa detailplaneeringu ja Päraküla kvartal 2 krundi 9 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.04.2022 otsus nr 60 "Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine".

Päraküla küla ja Suure-Jaani linna kvartali 37 ja 38 osa detailplaneering

Päraküla küla kvartal 2 krundi 9 detailplaneering


 

Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.04.2022 otsus nr 59 „Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine".

Suure-Jaani kesklinna detailplaneering