Projekteerimistingimuste möödunud menetlused

5/4/23

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus päikeseelektrijaamade püstitamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel ehitusprojekti koostamiseks päikeseelektrijaamade püstitamiseks järgmistele katastriüksustele:

  1. Jaska küla Vanasõra (katastritunnus 54501:002:0105);
  2. Jaska küla Väljapõllu (katastritunnus 54501:002:0072);
  3. Kurnuvere küla Kutsari (katastritunnus 54501:003:0520).

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 03.04.2023 – 17.04.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

Korralduse EELNÕU ja projekteerimistingimused

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 17.04.2023 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee  või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 5196 6992.

----------

Suure-Jaani linnas Nigula tn 18 ärihoone projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas Nigula tn 18 kinnistule ärihoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 30.01.2023 – 13.02.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

Korralduse EELNÕU ja projekteerimistingimused

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 13.02.2023 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee  või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Arutelu toimub 21.02.2023 kell 10 vallamajas Suure-Jaanis 3. korrusel. 

Täiendav info tel 5196 6992.

----------

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus päikeseelektrijaamade püstitamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest (ajavahemikul 14.11.2022 – 28.11.2022) projekteerimistingimuste andmisel ehitusprojekti koostamiseks päikeseelektrijaamade püstitamiseks järgmistel katastriüksustel:

1) Epra küla Antsu-Aadu põld (katastritunnus 75903:002:0020)

EELNÕU

2) Vastemõisa küla Kure põld (katastritunnus 75801:001:0383)

EELNÕU

3) Vanaveski küla Kiipsu põld (katastritunnus 36001:004:0085)

EELNÕU

4) Mudiste küla Kinska (katastritunnus 54502:001:0035)

EELNÕU

Kirjalikke ettepanekuid eelnõude kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 29.11.2022 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee  või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 5196 6992.

----------

Võhma linnas Tallinna tn 6 laohoone projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Võhma linnas Tallinna tn 6 katastriüksusele laohoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 26.07.2022 – 09.08.2022 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 10.08.2022 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.eevõi Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 514 8685.

EELNÕU

----------

Suure-Jaani linnas Ruusi tee 4a ja 14a laohoone projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas Ruusi tee 4a ja Ruusi tee 14a katastriüksustele laohoone püstitamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 18.07.2022 – 01.08.2022 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel https://www.pohja-sakala.ee/projekteerimistingimused.

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 02.08.2022 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42 71502 Suure-Jaani linn Põhja-Sakala vald Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta.

Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.
Täiendav info tel 5196 6992.

 

Korralduse EELNÕU ja projekteerimistingimused

----------

Vastemõisa–Kobruvere kergtee ja Võhma–Kahala kergtee projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Vastemõisa–Kobruvere kergtee ja Võhma–Kahala kergtee rajamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 21.03.2022 – 04.04.2022 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ning valla veebilehel.

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 04.04.2022 (aadressil või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta.

Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 514 8685.
 

2-4/3 EELNÕU Vastemõisa–Kobruvere kergliiklustee rajamine

2-4/2 EELNÕU Võhma–Kahala kergliiklustee rajamine

----------

Tällevere külas Heina ja Õuna kinnistute projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Tällevere külas Heina (katastritunnus75903:001:0047) ja Õuna (katastritunnus 75903:001:0048) kinnistutele päikeseelektrijaama püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 18.11.2021–02.12.2021 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ning valla veebilehel https://www.pohja-sakala.ee/projekteerimistingimused.

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 02.12.2021 (aadressil  pohja-sakala@pohja-sakala.eevõi Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta.

  Projekteerimistingimuste eelnõu arutelu toimub 7.12.2021 algusega kell 13 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, 3. korrus).

Täiendav info: 514 8685.

EELNÕU

Asendiskeem

----------

Koksvere küla Siimani farmi kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Koksvere külas Siimani farmi kinnistule (katastritunnus 35701:001:0109) noorveiste laudakompleksi ehitusprojekti koostamiseks.
Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 26.07.2021 – 09.08.2021 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ning valla veebilehel: https://www.pohja-sakala.ee/avatud-menetlused

Kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 10.08.2021 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). 

  Avalik istung toimub 12. augustil kell 10 Kõo teenuskeskuses!

Täiendav info: Üllar Loper, yllar.loper@pohja-sakala.ee, 5196 6992.

Korralduse lisa 1 projekteerimistingimused

Asendiplaan

----------

Võhma–Reegoldi kergliiklustee I etapi projekteerimistingimuste avalik menetlus

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Võhma linnas ja  Võhmassaare külas kavandatava Võhma–Reegoldi kergliiklustee I etapi rajamiseks.

Kergliiklustee on plaanitud rajada riigimaanteest 24112 Jaska–Võhma lääne suunas ja kulgeb paralleelselt riigiteega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.04.–26.04.2021 SIIN. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada ajavahemikul 16.04.–26.04.2021 kirjalikult aadressil pohjasakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

Täiendav info ja küsimused: Marion Kütt maa- ja teedespetsialist, marion.kytt@pohja-sakala.ee, tel 5566 0160. 

Korralduse lisa 1 projekteerimistingimused

Asendiplaan

----------

Suure-Jaani linn Nigula tn 3 ja Nigula tn 5 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel detailplaneeringu olemasolul Suure-Jaani linnas Nigula tn 3 (katastritunnus 61501:001:0167) ja Nigula tn 5 maaüksustele (katastritunnus 61501:001:0169) ärihoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 31.03.2021 – 14.04.2021 SIIN.

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 15.04.2021 aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

Kui tähtajaks ettepanekuid ei laeku või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta.

----------

Suure-Jaani paisjärve kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas Suure-Jaani paisjärve kinnistule (katastritunnus 76001:004:0013) ujuvsilla rajamiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 19.01.–02.02.2021 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja SIIN.

Kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 03.02.2021 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

----------

Sürgavere Tasuja kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Sürgavere külas Tasuja kinnistule (katastritunnus 75903:003:0170) kavandatava päikeseelektrijaama rajamiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 15.–29.10.2020 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ning SIIN.

JOONIS: elektrijaama paigutus

Kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 30.10.2020 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond).

----------

Võhma – Kirivere kergliiklustee projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Soomevere, Koksvere, Arussaare, Saviaugu ja Kirivere külades kavandatava Võhma – Kirivere kergliiklustee rajamiseks. Kergliiklustee on plaanitud rajada Põltsamaa – Võhma riigimaanteest lõuna suunas ja kulgeb paralleelselt riigiteega.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 10.–28.06.2019 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ning SIIN.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, on õigus esitada eelnõu kohta arvamusi ja ettepanekuid Põhja-Sakala Vallavalitsusele (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) hiljemalt 01.07.2019.

----------

Päraküla Ülesoo kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Pärakülas Ülesoo (katastritunnus 75901:004:0122) kinnistule kavandatava päikeseelektrijaama rajamiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 30.04.2019 – 14.05.2019 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ning SIIN.
 

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, on õigus esitada eelnõu kohta arvamusi ja ettepanekuid Põhja-Sakala Vallavalitsusele (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) hiljemalt 15.05.2019.